THU VỀ THÊM VÀNG CÙNG AIA EXCHANGE

THU VỀ THÊM VÀNG CÙNG AIA EXCHANGE

ngày 1 tháng 10 năm 2020

 

Accident Pro Prime

Kính gửi Quý Khách hàng,

Chuyển mình từ “Nhà chi trả” thành “Người đồng hành”, AIA Việt Nam luôn bên cạnh Khách hàng trong suốt cuộc đời, để mang tới Khách hàng một cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn. Bên cạnh lời hứa thương hiệu, AIA Việt Nam mang đến hành động thiết thực thông qua chương trình khuyến mại “THU VỀ THÊM VÀNG" dành cho Quý Khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua hệ thống văn phòng exchange trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Thời gian khuyến mại từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/10/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2020 đến ngày 10/10/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của Chương trình phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục IV. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng exchange của AIA Việt Nam (danh sách văn phòng áp dụng khuyến mại được quy định tại Mục IV); và
 3. Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng một (01) Bên mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 18.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn) trở lên; và
 4. Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng phải là Người mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.

III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

1. Văn phòng exchange Hồ Chí Minh, exchange Hồ Chí Minh 2, exchange Hà Nội, exchange Hà Nội 3.

Accident Pro Prime

2. Văn phòng exchange Đà Nẵng, exchange Hải Phòng, exchange Vinh và exchange Nha Trang.

Accident Pro Prime

IV:  DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính (không bao gồm sản phẩm OptimA - Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanh nghiệp) và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm (không bao gồm sản phẩm Bảo hiểm bổ sung Chăm sóc sức khỏe) của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống văn phòng exchange của AIA Việt Nam.

Accident Pro Prime

V:  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

 1. Tổng NFYP được tính trong thời gian khuyến mại là tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) (không bao gồm phí tích lũy) của tất cả các hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục II (“HĐBH hợp lệ”) và có cùng một (01) Người mua bảo hiểm.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày NFYP được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Không áp dụng khuyến mại cho các khách hàng có HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm hủy.
 3. Thời điểm xét NFYP để tính thưởng là ngày 31/10/2020. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm NFYP của HĐBH sau ngày 31/10/2020 thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì tổng NFYP các hợp đồng này sẽ được cộng lại để xét thưởng như quy định tại điểm 1 Mục V. Mỗi khách hàng chỉ nhận một (01) quà tặng trong chương trình khuyến mại.
 5. Kết quả của Chương trình sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn vào ngày 02/12/2020 và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 02/12/2020.
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thời hạn quy định, luôn với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Bên mua bảo hiểm theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã cung cấp và được ghi nhận trên hệ thống AIA Việt Nam tại thời điểm tính thưởng. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai. Trong trường hợp AIA Việt Nam không thể liên hệ khách hàng nhận giải trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày thông báo kết quả, AIA Việt Nam sẽ hủy kết quả tặng quà đối với khách hàng này.
 8. Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

Quý khách cần thêm thông tin vui lòng liên hệ: 028 3812 2777.

TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẢO HIỂM
PHÙ HỢP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH

GỢI Ý CHO CHÚNG TÔI