HÈ VÀNG RỰC RỠ CÙNG NEST BY AIA

HÈ VÀNG RỰC RỠ CÙNG NEST BY AIA

 
Accident Pro Prime

Kính gửi Quý Khách hàng,

Mượn biểu tượng vàng – tượng trưng của sức mạnh, của chiến thắng, của sự may mắn – Công ty TNHH Bảo hiểm hân thọ AIA (Việt Nam) (“AIA Việt Nam”) trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến sự ủng hộ của Quý Khách hàng, đã lựa chọn AIA Việt Nam là người đồng hành trong hành trình của mình,  thông qua chương trình khuyến mại “HÈ VÀNG RỰC RỠ" (“Chương trình”) dành cho khách hàng tham gia bảo hiểm thông qua kênh nest by AIA trên toàn quốc, với nội dung chi tiết như sau:

I. THỜI GIAN KHUYẾN MẠI

Từ ngày 01/09/2020 đến ngày 30/09/2020, trong đó thời gian khách hàng nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm (“HSYCBH”) từ ngày 01/09/2020 đến ngày 10/09/2020 và thời gian AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 30/09/2020.

II. ĐỐI TƯỢNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Khách hàng của Chương trình phải đảm bảo đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

 1. Khách hàng mua sản phẩm bảo hiểm chính của AIA Việt Nam quy định tại Mục IV. Khách hàng có thể mua hoặc không mua thêm sản phẩm bổ sung; và
 2. Sản phẩm bảo hiểm được mua thông qua hệ thống văn phòng nest by AIA của AIA Việt Nam (danh sách văn phòng áp dụng khuyến mại được quy định tại Mục IV); và
 3. Tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên (“NFYP”), bao gồm phí của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) của các hợp đồng bảo hiểm (“HĐBH”) của cùng một Người mua bảo hiểm trong thời gian khuyến mại nêu tại Mục I phải đạt từ 22.000.000 VNĐ trở lên; và
 4. Ngày khách hàng nộp HSYCBH và ngày AIA Việt Nam chấp thuận bảo hiểm phải nằm trong khoảng thời gian quy định tại Mục I; và
 5. Khách hàng không hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian cân nhắc; và
 6. Khách hàng phải là Người mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm.

III.  CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 

Accident Pro Prime

IV:  DANH SÁCH SẢN PHẨM KHUYẾN MẠI

Tất cả các sản phẩm bảo hiểm chính (không bao gồm sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị dành cho doanh nghiệp) và sản phẩm bảo hiểm bổ sung đi kèm (không bao gồm sản phẩm Bảo hiểm bổ sung chăm sóc sức khỏe) của AIA Việt Nam được phân phối qua hệ thống văn phòng nest by AIA của AIA Việt Nam.

Accident Pro Prime

V:  CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH

 1. NFYP được tính trong thời gian khuyến mại là tổng phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên của sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung (nếu có) của tất cả các hợp đồng bảo hiểm trong thời gian khuyến mại đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Mục II (“HĐBH hợp lệ”) và có cùng một (01) Người mua bảo hiểm.
 2. Ngày nộp HSYCBH được tính căn cứ trên ngày khoản phí bảo hiểm đầu tiên của khách hàng được ghi nhận trong tài khoản của AIA Việt Nam. Đối với HSYCBH mới chuyển phí từ hợp đồng bảo hiểm, ngày nộp hồ sơ yêu cầu bảo hiểm mới sẽ được tính căn cứ trên ngày phí bảo hiểm cơ bản thực thu được ghi nhận đầu tiên vào hồ sơ mới này.
 3. Thời điểm xét Khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên để tính thưởng là sau 21 ngày kể từ khi kết thúc thời gian khuyến mại. Trường hợp khách hàng điều chỉnh tăng hoặc giảm phí bảo hiểm mới năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí đầu tiên trong thời gian khuyến mại hoặc trong thời gian 21 (hai mươi mốt) ngày sau khi kết thúc thời gian khuyến mại thì:
  • Khoản phí bảo hiểm tăng thêm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ không được cộng vào để tính thưởng;
  • Khoản phí bảo hiểm giảm so với khoản phí bảo hiểm năm đầu tiên thực thu tại kỳ đóng phí bảo hiểm đầu tiên sẽ được trừ ra trước khi tính thưởng.
 4. Trường hợp khách hàng mua nhiều HĐBH và các HĐBH đó thỏa điều kiện của Chương trình thì tổng NFYP các HĐBH này sẽ được cộng lại để xét thưởng như quy định tại điểm 1 Mục V. Mỗi khách hàng chỉ nhận 01 quà tặng trong một đợt khuyến mại.
 5. Kết quả của Chương trình sẽ được AIA Việt Nam công bố trên website www.aia.com.vn vào ngày 06/11/2020 và thời gian trao quà bắt đầu từ ngày 09/11/2020.
 6. Quà tặng sẽ được gửi đến khách hàng là Người mua bảo hiểm theo thời hạn quy định tại điểm (f) trên với điều kiện là (các) HĐBH của khách hàng không bị mất hiệu lực tại thời điểm gửi quà.
 7. AIA Việt Nam sẽ gửi quà tặng cho khách hàng là Người mua bảo hiểm theo địa chỉ khách hàng đã cung cấp cho AIA Việt Nam tại thời điểm nộp HSYCBH. AIA Việt Nam không chịu trách nhiệm trong trường hợp không thể chuyển quà do thông tin cung cấp bị sai.
 8. Công ty có quyền thu hồi và/hoặc không tặng quà cho khách hàng nếu (i) có bất kỳ thay đổi nào đối với (các) HĐBH dẫn đến việc khách hàng không đảm bảo điều kiện theo Chương trình, hoặc (ii) tại thời điểm tặng quà, (các) HĐBH bị mất hiệu lực.
 9. Quà tặng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Nếu vì lý do bất khả kháng (theo quy định của pháp luật) nằm ngoài tầm kiểm soát của AIA Việt Nam mà Chương trình không được diễn ra như kế hoạch, AIA Việt Nam có thể (trong phạm vi được pháp luật cho phép) hủy bỏ, kết thúc, thay đổi hoặc trì hoãn một phần hoặc toàn bộ Chương trình sau khi có sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước hoặc theo quy định của pháp luật hiện tại về các trường hợp bất khả kháng.

TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẢO HIỂM
PHÙ HỢP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH

GỢI Ý CHO CHÚNG TÔI