AIA ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỘI NGỦ Y BÁC SĨ VÀ NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH

CARE 100%

CHÚNG TÔI QUAN TÂM 100% ĐỂ CÁC Y BÁC SỸ AN TÂM 100%

Với mục tiêu bảo vệ đội ngũ y bác sỹ và nhân viên y tế tham gia phòng chống dịch Covid-19, AIA Việt Nam đồng thuận với đề nghị của Bộ Y tế gia hạn chương trình hỗ trợ tài chính đặc biệt đến hết ngày 31/12/2020, đồng thời mở rộng đối tượng áp dụng của chương trình như sau.

 • Trợ cấp tài chính khi có kết quả chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2: Bất kỳ bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên dọn dẹp, đầu bếp, tình nguyện viên thỏa điều kiện chương trình, được xác định dương tính SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình sẽ nhận khoản trợ cấp một lần 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
 • Hỗ trợ tài chính khi tử vong do nhiễm SARS-CoV-2: Trong trường hợp bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, tình nguyện viên thỏa các điều kiện của chương trình chẳng may tử vong trong thời gian của chương trình do nhiễm SARS-CoV-2 sẽ được AIA Việt Nam thanh toán khoản hỗ trợ 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

CHÍNH SÁCH CHUNG

AIA cung cấp gói hỗ trợ đặc biệt dành cho đội ngũ y bác sĩ, những nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình (Sau đây gọi tắt là “Nhân viên y tế”) như sau:

 1. Trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2: AIA Việt Nam sẽ hỗ trợ một lần 10 triệu đồng đối với mỗi Nhân viên y tế được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 trong thời gian của chương trình.
 2. Hỗ trợ tài chính khi tử vong: AIA Việt Nam hỗ trợ 100 triệu đồng đối với mỗi Nhân viên y tế bị tử vong trong thời gian của chương trình do nhiễm SARS-CoV-2. Hỗ trợ tài chính này sẽ không được chi trả nếu Nhân viên y tế chưa đăng ký nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.

Chương trình hỗ trợ đặc biệt này sẽ được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2020, hoặc đến khi AIA Việt Nam hỗ trợ hết tổng số tiền 23 tỷ đồng, lấy thời điểm nào đến trước.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên dọn dẹp, đầu bếp, tình nguyện viên hiện đang công tác tại các Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến có tham gia xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị dịch bệnh Covid-19, và có ký hợp đồng lao động trực tiếp với Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến. Đối với trường hợp tình nguyện viên thì cần có văn bản xác nhận của Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến nơi tình nguyện viên công tác.

THỦ TỤC NHẬN HỖ TRỢ

1. Trường hợp nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2:

Nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình nếu được chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 sẽ Gửi YÊU CẦU, hoặc gửi thư điện tử đến VN.COVID19Cares@aia.com. Các thông tin đăng ký bao gồm:

 • Họ tên nhân viên y tế, số CMND/CCCD, ngày sinh, giới tính
 • Địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại di động và địa chỉ email
 • Tên và địa chỉ Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến hiện đang công tác
 • Thông tin tài khoản ngân hàng
 • Bằng chứng hiện đang công tác tại Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến hiện đang công tác: bản sao hợp đồng lao động, thẻ nhân viên, văn bản xác nhận tình nguyện viên
 • Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2

Sau khi nhận được đầy đủ các thông tin đăng ký, AIA sẽ thực hiện thanh toán trong vòng 5 ngày làm việc.

2: Trường hợp nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong:

Áp dụng đối với Nhân viên y tế đã đăng ký nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 trong trường hợp 1.

 • Người nhận hỗ trợ tài chính: là người sẽ đại diện Nhân viên y tế nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong trong trường hợp Nhân viên y tế có chỉ định và đăng ký với phòng nhân sự của bệnh viện.
 • Trường hợp Nhân viên y tế tử vong và không chỉ định người nhận hỗ trợ, AIA Việt Nam có quyền thanh toán cho người thừa kế hợp pháp của Nhân viên y tế theo quy định của pháp luật.
 • Người nhận hỗ trợ tài chính cần bổ sung các thông tin sau:
  • Trích lục khai tử
  • Tóm tắt bệnh án
  • Bản chứng thực hoặc công chứng văn bản chỉ định người nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong
  • Thông tin nhân thân và tài khoản ngân hàng của người nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong
 • Sau khi nhận đủ các thông tin nêu trên, AIA sẽ thực hiện thanh toán khoản hỗ trợ này trong vòng 10 ngày làm việc.
 • Hỗ trợ tài chính này chỉ áp dụng nếu Nhân viên y tế đã đăng ký nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 trước đó.    

HỎI ĐÁP

1: Nhân viên y tế nào có thể tham gia chương trình này?

Là bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật viên, dược sĩ, nhân viên khoa dược, nhân viên nhà thuốc, nhân viên hành chính, lái xe cấp cứu, bảo vệ, nhân viên phục vụ, nhân viên dọn dẹp, đầu bếp, tình nguyện viên hiện đang công tác tại các Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến có tham gia xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị dịch bệnh Covid-19, và có ký hợp đồng lao động trực tiếp với Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến. Đối với trường hợp tình nguyện viên thì cần có văn bản xác nhận của Bệnh viện/Cơ sở y tế/Cơ sở xét nghiệm/Bệnh viện dã chiến nơi tình nguyện viên công tác.

2: Thủ tục yêu cầu nhận trợ cấp trong trường hợp nhân viên y tế nhiễm SARS-CoV-2?

 • Nhân viên y tế thỏa điều kiện của chương trình nếu có kết quả chẩn đoán dương tính với SARS-CoV-2 sẽ gửi yêu cầu nhận trợ cấp TẠI ĐÂY.
 • Các thông tin đăng ký bao gồm:
  • Họ tên nhân viên y tế, số CMND/CCCD, ngày sinh, giới tính
  • Địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại di động và địa chỉ email
  • Tên và địa chỉ bệnh viện hiện đang công tác
  • Khoa/ phòng
  • Chức danh công tác
  • Thông tin tài khoản ngân hàng
  • Bằng chứng hiện đang công tác tại bệnh viện: bản sao hợp đồng lao động, thẻ nhân viên, văn bản xác nhận tình nguyện viên
  • Bằng chứng y tế xác nhận nhiễm SARS-CoV-2

3: Thủ tục yêu cầu nhận hỗ trợ tài chính trong trường hợp nhân viên y tế tử vong do SARS-CoV-2?

 • Người được chỉ định nhận hỗ trợ tài chính cần nộp thêm các chứng từ:
  • Trích lục khai tử
  • Tóm tắt bệnh án
  • Bản chứng thực hoặc công chứng văn bản chỉ định người nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong
  • Thông tin nhân thân và tài khoản ngân hàng của người nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong
 • Sau khi nhận yêu cầu với đầy đủ các chứng từ nêu trên, AIA Việt Nam sẽ thanh toán khoản hỗ trợ trong vòng 10 ngày làm việc.

4: Nhân viên y tế tử vong do SARS-CoV-2 nhưng chưa đăng ký nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 thì có được nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong do SARS-CoV-2 không? 

 • Không, để nhận hỗ trợ tài chính khi tử vong do SARS-CoV-2, nhân viên y tế cần đăng ký và được nhận trợ cấp khi nhiễm SARS-CoV-2 trước.

5: Cách nhận biết việc đăng ký (nhận trợ cấp khi đã nhiễm SARS-CoV-2) thành công?

 • AIA Việt Nam sẽ gửi email xác nhận đến email của nhân viên y tế đăng ký chương trình.
Tin liên quan

TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẢO HIỂM
PHÙ HỢP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH

GỢI Ý CHO CHÚNG TÔI