Góc báo chí

                                                                          

Ngày 15 tháng 03 năm 2019 – Tập đoàn AIA (“AIA”, hoặc “Tập đoàn”; mã chứng khoán: 1299) rất vui mừng thông báo kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng ấn tượng ở mức 2 con số ở các chỉ tiêu kinh doanh chính trong thời gian 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018; bao gồm giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng mạnh ở mức 22% (trên cơ sở tỷ giá hối đoái cố định) so với cùng kỳ năm trước.

Dưới đây là 1 số thành tựu kinh doanh nổi bật dựa trên cơ sở tỷ giá hối đoái cố định:

 

Tăng trưởng cao về giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB)

 

 • Giá trị hợp đồng khai thác mới (VONB) tăng 22% đạt mức 3 tỷ 955 triệu đôla Mỹ

 

 • Phí bảo hiểm mới quy năm (ANP) tăng 15% lên mức 6 tỷ 510 triệu đô la Mỹ

 

 • Biên giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 3,7 điểm phần trăm lên mức 60,0%

 

Lợi nhuận kinh doanh tăng mạnh

 

 • Lợi nhuận kinh doanh sau thuế (OPAT) tăng 13% lên mức 5 tỷ 298 triệu đôla Mỹ

 

 • Lợi nhuận hoạt động trên giá trị nội tại (EV) tăng 23% lên mức 8 tỷ 278 triệu đôla Mỹ

 

 • Hệ số lợi nhuận trên giá trị nội tại tăng 110 điểm phần trăm lên mức 16,3%

 

Lợi nhuận tăng

 

Dòng tiền và mức vốn vững mạnh

 

 

 • Vốn chủ sở hữu theo giá trị nội tại đạt mức 56,2 tỷ đôla Mỹ, giá trị nội tại đạt mức 54,5 tỷ đôla Mỹ, tăng 3,7 tỷ đôla Mỹ

 

 • Dòng tiền thặng dư đạt mức 4 tỷ 945 triệu đôla Mỹ, tăng 13% trên cơ sở so sánh

 

 • Thặng dư đạt mức 14,8 tỷ đôla Mỹ

 

 • Dòng tiền ròng nhận được đạt mức 2,8 tỷ đôla Mỹ

 

 • Biên khả năng thanh toán cho Công ty TNHH AIA - Công ty hoạt động chính của Tâp đoàn, ở mức 421% theo quy định của Ủy ban Quản lý Bảo hiểm Hồng Kông (HKIO)

 

Cổ tức cuối kỳ tăng mạnh

 

 

 • Cổ tức cuối kỳ tăng 14% lên mức 84,80 cent Hồng Kông trên 1 cổ phiếu

 

 • Tổng giá trị cổ tức cuối kỳ (không bao gồm cổ tức đặc biệt) đạt mức 1,14 đôla Hồng Kông trên 1 cổ phiếu, tăng 14%

 

 • Cổ tức đặc biệt đạt mức 9,50 cent Hồng Kông trên 1 cổ phiếu

 

Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn AIA, chia sẻ:

 

“Tập đoàn AIA đã một lần nữa đạt kết quả kinh doanh ấn tượng với tốc độ tăng trưởng 2 chữ số ở các chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2018. Giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 22%, lập nên kỷ lục mới ở mức 3 tỷ 955 triệu đôla Mỹ. Lợi nhuận kinh doanh sau thuế và dòng tiền thặng dư đều tăng trưởng mạnh ở mức 13%. Đây là những thành quả tốt đẹp đã đạt được trong bối cảnh nền kinh tế bất ổn và thị trường tài chính có nhiều biến động.

 

“Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn AIA tại thị trường Trung Quốc đã mang lại kết quả kinh doanhvô cùng ấn tượng với tổng giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 30%. Tôi cũng rất vui mừng được chia sẻ một tin vui: Tập đoàn AIA đã chính thức được cấp phép thành lập trung tâm kinh doanh và dịch vụ tại thành phố Thiên Tân và Shijiazhuang, tỉnh Hà Bắc. Thị trường Hồng Kông cũng đã mang lại những kết quả kinh doanh tuyệt vời với tổng giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 24% và Singapore tăng 18%. Thị trường Thái Lan cũng quay trở lại mức với tăng trưởng tổng giá trị hợp đồng khai thác mới đạt 12%, đây là kết quả rõ rệt mà những sáng kiến trong việc đào tạo và phát triển đội ngũ đại lý đã mang lại.

 

“Kênh phân phối đại lý truyền thống của Tập đoàn AIA đã có những đóng góp vượt bậc với giá trị hợp đồng khai thác mới tăng 26%. Tính tới thời điểm hiện tại, Tập đoàn đang có hơn 10.000 thành viên câu lạc bộ Bàn tròn triệu đô (Million Dollar Round Table - MDRT). Bên cạnh đó, kênh phân phối thông qua các đối tác ngân hàng đã đạt mức tăng trưởng 18% trên giá trị hợp đồng khai thác mới. Trong năm vừa qua, chúng tôi đã thành công trong việc ký kết thêm 4 thỏa thuận hợp tác chiến lược, bao gồm Ngân hàng Bangkok tại Thái Lan và Tập đoàn SK Telecom tại Hàn Quốc.

 

“Lời hứa thương hiệu – Sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn – thể hiện rõ cam kết của chúng tôi với khách hàng khi AIA chuyển hướng trở thành đối tác suốt đời, đặt sức khỏe là trọng tâm chính. Với hơn 1,2 triệu thành viên tham gia các chương trình chăm sóc sức khỏe của chúng tôi, AIA đã bước đầu thành công trong việc giúp khách hàng bắt đầu thay đổi những thói quen sống, cải thiện sức khỏe đáng kể.”

 

“Những kết quả tuyệt vời này có được là nhờ những mô hình kinh doanh đa dạng, mạnh mẽ, lấy chất lượng làm trọng tâm và sự tập trung không ngừng trong việc nắm bắt những cơ hội quan trọng dựa trên động lực tăng trưởng dài hạn trong ngành bảo hiểm nhân thọ tại các thị trường châu Á.

 

“Hội đồng Quản trị đã quyết định tăng cổ tức cuối kỳ năm 2018 lên 14% và đưa ra giá trị cổ tức đặc biệt ở mức 9,50 cent Hồng Kông trên mỗi cổ phiếu dựa trên những thay đổi liên quan tới ngày kết thúc năm tài chính. Quyết định này cho thấy sức mạnh tài chính của AIA cũng như sự lạc quan về triển vọng phát triển của Tập đoàn.

 

“Quy mô, chất lượng và mạng lưới hoạt động trải rộng của Tập đoàn AIA trên các thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, kết hợp với các kênh phân phối hiệu quả, thương hiệu được tin cậy, sức mạnh tài chính và khả năng sáng tạo đã tạo đòn bẩy giúp chúng tôi đáp ứng được những nhu cầu bảo vệ và tiết kiệm đa dạng của khách hàng, giúp họ sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn.

 

“Bước vào năm 2019, cột mốc kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Tập đoàn, chúng tôi rất tự tin vào triển vọng lâu dài. AIA luôn cam kết cung cấp các giải pháp bảo vệ tài chính và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực. Cột mốc kỷ niệm này cũng là cơ hội cho chúng tôi khẳng định lại những cam kết và tập trung trong việc đem lại những giá trị bền vững lâu dài cho tất cả các cổ đông.”

 

Ông Ng Keng Hooi, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn

 

TÌM KIẾM SẢN PHẨM BẢO HIỂM
PHÙ HỢP CHO BẠN VÀ GIA ĐÌNH

GỢI Ý CHO CHÚNG TÔI